09/12/2019

Kako izabrati računovodstveni servis?

Opšteprihvaćeni kriterij za odabir računovodstvene agencije je ekonomski najprihvatljiva ponuda. Ponuda sa najnižom naknadom za angažman standardnih knjigovodstvenih aktivnosti obično završi na stolu menadžera, dok one […]
06/09/2019

Određivanje cijene revizorskih usluga

Formiranje cijene revizorskih usluga se vrši na osnovu Tarifnika koji je donijela Skupština Revizorske komore 2015. godine a na način da se određuje najniži iznos naknada […]
03/09/2019

Revizija projekta

Revizija EU projekta proces je verifikacije troškova predviđenih u projektima finansiranim iz pretpristupnih i strukturnih fondova EU. Reviziju projekta vrši tim ovlaštenih revizora revizorske kuće „Euro-Biro“ […]