06/09/2019

Određivanje cijene revizorskih usluga

Formiranje cijene revizorskih usluga se vrši na osnovu Tarifnika koji je donijela Skupština Revizorske komore 2015. godine a na način da se određuje najniži iznos naknada […]