03/09/2019

Revizija projekta

Revizija EU projekta proces je verifikacije troškova predviđenih u projektima finansiranim iz pretpristupnih i strukturnih fondova EU. Reviziju projekta vrši tim ovlaštenih revizora revizorske kuće „Euro-Biro“ […]