AGENCIJA ZA RAČUNOVODSTVO
I REVIZIJU

O NAMA

Sa Vama smo već 20 godina i težimo da kroz skup međusobno povezanih i usklađenih naučnih metoda putem kojih se obezbjeđuje evidentiranje određenih poslovnih događaja, analiza i kontrola tih događaja, planiranje ekonomskih događaja i njihovih budućih efekata, kao i informisanje upravljačkih i rukovodećih struktura o ekonomskim tokovima u domenu računovodstvenih informacija klijentima pripremimo osnovu za adekvatno donošenje poslovnih odluka.

Naš iskusni tim ovlaštenih revizora vrši usluge revizije finansijskih usluga za srednja i velika privredna društva, javne institucije kao i za ostala društva koja su uvidjela koristi vršenja revizije.

Za vašu dodatnu sigurnost u vjerodostojnost dostavljenih informacija osigurali smo policu osiguranja do iznosa od 50.000,00 KM.

REVIZIJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

Revizorska kuća Euro-Biro d.o.o. Sarajevo pruža usluge revizije finansijskih izvještaja u skladu sa međunarodnim revizijskim standardima – MrevS (International Standards on Auditing – ISA) kao i u skladu sa zakonskom regulativom u BiH.
Kroz neovisno ispitivanje finansijskih izvještaja ili onih finansijskih informacija koje se odnose na subjekat u kombinaciji sofisticiranih softverskih rješenja i znanja i iskustva naših revizora, reviziju planiramo i obavljamo na način koji omogućava da se objektivno utvrdi da finansijski izvještaji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja.

RAČUNOVODSTVENE USLUGE

Koristeći najnovija softverska rješenja uz poštivanje Međunarodnih računovodstvenih standarda, aktuelnih zakona i pravilnika, vršimo proces prikupljanja, sređivanja, obrade i čuvanja podataka o ekonomskim aktivnostima poslovnih subjekata i finansijskog izveštavanja o prinosnom imovinskom i finansijskom položaju preduzeća.

KONTAKT

Euro-Biro d.o.o.
Hifzi Bjelevca 86
71000 Sarajevo

fax  +38733765120
tel   +38733765121
euro.biro.doo@gmail.com

© Copyright 2018. All Rights Reserved.
Designed By izradawebstranica.ba Developed by oMedia.ba