REVIZIJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

Revizorska kuća Euro-Biro d.o.o. Sarajevo pruža usluge revizije finansijskih izvještaja u skladu sa međunarodnim revizijskim standardima – MrevS (International Standards on Auditing – ISA) kao i u skladu sa zakonskom regulativom u BiH.
Kroz neovisno ispitivanje finansijskih izvještaja ili onih finansijskih informacija koje se odnose na subjekat u kombinaciji sofisticiranih softverskih rješenja i znanja i iskustva naših revizora, reviziju planiramo i obavljamo na način koji omogućava da se objektivno utvrdi da finansijski izvještaji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja.

KONTAKT

Euro-Biro d.o.o.
Hifzi Bjelevca 86
71000 Sarajevo
+38761319169
+38733765120
+38733765121
info@eurobiro.ba