Osnivanje firme u FBiH – slučaj kada stranac registruje firmu

Razmišljate o pokretanju biznisa? Svi poslovni uspjesi su vođeni velikim snovima i malim koracima, pa da biste ostvarili svoje snove, morate krenuti redom:

 • Definišite poslovnu ideju,
 • Odaberite naziv preduzeća koji će predstavljati Vaš biznis,
 • Obavezno napišite svoj poslovni plan,
 • Analizirajte detaljno finansijske mogućnosti i prilike,
 • Razvijte svoj proizvod ili uslugu. Posvetite pažnju novim oblicima promocije i prodaje ali nemojte zaboraviti ni tradicionalne principe.
 • Određene branše imaju specifične propise, dozvole, licence pa je potrebno analizirati isplativost i mogućnosti pribavljanja istih.
 • Izaberite jednostavan računovodstveni sistem prilagođen digitalnom vremenu.
 • Pronađite lokaciju preduzeća. Svaka firma mora imati sjedište. U zavisnosti od poslovne strategije određuje se lokacija i vrsta poslovnog prostora.

Pokrenite svoj posao slijedećim redoslijedom:

 

Registracija kod suda

Osnivački akt (odluka ili ugovor) sačinjava notar ili advokat koji raspolažu sa svim potrebnim informacijama vezano za registraciju kod nadležnog suda.

Kod registracije privrednog društva stranac mora imati iznajmljen poslovni prostor gdje će obavljati djelatnost, izabrati ime društva, odgovorno lice i pripremiti osnivački kapital. Osnivač može biti fizičko i/ili pravno lice i/ili strano fizičko/pravno lice.

 

Izrada pečata

Nakon registracije u sudu i dobijanja rješenja pristupa se izradi pečata na kojem moraju biti identični podaci kao na sudskom rješenju.

 

Registracija u sistemu Porezne uprave

Posebno se popunjavaju obrasci za ID broj i statistiku – šifru djelatnosti.

 

Otvaranje žiro računa

Žiro račun se otvara u poslovnoj banci po vlastitom izboru.

U banci se popunjava:

 • Zahtjev za otvaranje računa,
 • Karton deponovanih potpisa,
 • Prilaže se kopija Rješenja suda o registraciji,
 • ID broj,
 • Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta po šifri djelatnosti,
 • Kopija pasoša stranca,
 • JIB (dokaz da je stranac prijavljen u sistem PU),
 • Sve kopije moraju biti ovjerene.

 

Prijava direktora i zaposlenika u Poreznu upravu. Obrazac JS 3100

 • Direktor – odgovorno lice može biti zaposlenik ili se prijavljuje na menadžerski ugovor,
 • Ako je direktor stranac mora pribaviti radnu dozvolu,
 • Prijava direktora stranca ne može se obaviti bez radne dozvole.

 

Izbor računovođe

Prilikom registracije u PU obavezan je ugovor sa Agencijom za računovodstvo kojoj će biti povjereno vođenje poslovnih knjiga.

 

Fiskalizacija se vrši od strane ovlaštenog proizvođača. Listu ovlaštenih proizvođača možete provjeriti na stranici Porezne uprave FBiH

 • Podnosi se zahtjev za inicijalnu fiskalizaciju preko ovlaštenog informatičkog servisa.
 • Koraci u postupku fiskalizacije:
  • Nabaviti ispravan i odgovarajući fiskalni uređaj,
  • Potpisati ugovor o servisiranju i održavanju fiskalnih sistema sa ovlaštenim serviserom,
  • Popuniti ZIF obrazac i predati ga ovlaštenom serviseru,
  • Potpisati ugovor sa izabranim telekom operaterom,
 • Potrebni dokumenti u postupku fiskalizacije:
  • Kopija identifikacijskog broja za firmu,
  • Kopija identifikacijskog broja za svaku poslovnu jedinicu (ako ih ima),
  • Kopiju PDV broja (ako je PDV obveznik),
  • Kopija rješenja o upisu u sudski registar za pravna lica,
  • Kopija rješenja o upisu u opštinski registar za samostalne radnje,
  • Broj žiro-računa i naziv banke (samo jedan od aktivnih računa),
  • Broj telefona,fax-a,e-mail (ako ima),web adresu (ako ima),
  • Ime, prezime i JMBG ovlaštenog lica (ko potpisuje ugovor i ZIF obrazac),
  • Kopija lične karte ovlaštenog lica,
  • Podaci o vlasniku poslovnog prostora (ili prevoznog sredstva):
   • Ako je vlasnik pravno lice: naziv pravnog lica i identifikacijski broj,
   • Ako je vlasnik fizičko lice: ime, prezime i JMBG.
  • Površina poslovnog prostora (u m2) (ako nije prevozno sredstvo),
  • Broj zaposlenih (na neodređeno i određeno vrijeme),
  • Ime i prezime kontakt osobe sa brojem telefona/fax-a.