04/02/2020
eb cloud

Kako će izgledati računovodstvena agencija 2050. godine?

Kako će izgledati računovodstvena agencija 2050. godine? Kada u neformalni razgovor ubacimo predviđanja budućnosti, kako bi nešta moglo izgledati za 30-ak godina, obično pustimo mašti na […]
30/01/2020

Šta je računovodstvo u oblaku (cloud accounting)?

Šta je računovodstvo u oblaku (cloud accounting)? Softver za računovodstvo u oblaku sličan je tradicionalnom, lokalnom ili samoinstalirajućem računovodstvenom softveru. Osnovna razlika je da je knjigovodstveni […]
10/12/2019

Šta je revizija i koje su koristi vršenja revizije finansijskih izvještaja?

Revizija pospješuje efikasnost i profitabilnost kompanije pomažući rukovodstvu da bolje razumije svoje radne i finansijske sisteme, pomaže u prepoznavanju slabosti u računovodstvenim sistemima i omogućava buduća […]
09/12/2019

Kako izabrati računovodstveni servis?

Opšteprihvaćeni kriterij za odabir računovodstvene agencije je ekonomski najprihvatljiva ponuda. Ponuda sa najnižom naknadom za angažman standardnih knjigovodstvenih aktivnosti obično završi na stolu menadžera, dok one […]