06/09/2019

Određivanje cijene revizorskih usluga

Formiranje cijene revizorskih usluga se vrši na osnovu Tarifnika koji je donijela Skupština Revizorske komore 2015. godine a na način da se određuje najniži iznos naknada […]
03/09/2019

Revizija projekta

Revizija EU projekta proces je verifikacije troškova predviđenih u projektima finansiranim iz pretpristupnih i strukturnih fondova EU. Reviziju projekta vrši tim ovlaštenih revizora revizorske kuće „Euro-Biro“ […]