Kako izabrati računovodstveni servis?

Opšteprihvaćeni kriterij za odabir računovodstvene agencije je ekonomski najprihvatljiva ponuda. Ponuda sa najnižom naknadom za angažman standardnih knjigovodstvenih aktivnosti obično završi na stolu menadžera, dok one sa većim iznosom naknade u korpi za reciklažu papira. Iskusan menadžer će ipak reći „Nemamo dovoljno novca za jeftine stvari“ te fokus staviti na kvalitet usluga. Ukoliko je on popraćen nižim troškovima, tim bolje.
Da li je moguće imati kvalitetno računovodstvo uz niske troškove? Definitivno! Samo je potrebno odrediti koji su prioriteti pojedine organizacije.
Prije svega, prvo ćemo napraviti razgraničenje između pojmova knjigovodstva i računovodstva.
Pojmovi računovodstvo i knjigovodstvo se često poistovjećuju. Na tržištu je prisutno puno servisa od kojih se neki nazivaju računovodstvenim, a neki knjigovodstvenim servisima. Knjigovodstvo je sastavni dio računovodstva. Knjigovodstvo obuhvaća knjiženje i evidentiranje poslovnih događaja. Računovodstvo je znanstvena disciplina koja je usmjerena na prikupljanje finansijskih informacija u svrhu donošenja poslovnih odluka, a osim knjigovodstva sadrži i računovodstveno planiranje, kontrolu, analizu i informisanje.
Pri planiranju i regulisanju računovodstvene funkcije preduzeća, menadžment mora odlučiti da li će usluge računovodstva koristiti od eksterne agencije ili će zaposliti računovođu.
Neke od prednosti zapošljavanja knjigovođe su:
– Ekspertiza – Zapošljavanje računovođe omogućava da se stekne finansijska stručnost, podnošenje poreznih prijava, finansijsko vođenje poslovanja, ažuriranje zahtjeva, osiguranja, dokumentacije u kraćem vremenskom roku.
– Vrijeme – Analiza, evidencija, sortiranje dokumentacije može oduzeti dosta dragocjenog vremena, pogotovo ako poduzetnik nije blisko vezan računovodstvu. Angažovanje računovođe omogućava da poduzetnik više vremena posveti svojim primarnim aktivnostima i na taj način maksimizira poslovne rezultate.
– Tačnost, planiranje, pregled – Zapošljavanjem računovođe osigurava se veća tačnost i preglednost knjigovodstvene dokumentacije nego kada to radi poduzetnik čija osnovna djelatnost nije usko vezana za računovodstvo.
Neke od prednosti angažovanja računovodstvene agencije:
– Velika tačnost – Outsourcing račuvodostvenih usluga može biti vrlo korisno u pogledu tačnosti podataka kojim raspolaže preduzeće.
– Isplativost – Vjerovatno jedna od najvećih prednosti angažovanja računovodstvene agencije je sama isplativost usluge. Moguće je ostvariti veće uštede na operativnim troškovima a ta sredstva usmjeriti u finansiranje osnovnih poslovnih procesa.
– Objektivnost – Prednost kod angažovanja eksternog računovodstva je objektivnost kod prezentovanja finansijskih pokazatelja a za koje mogu biti zainteresovani vlasnici uloženog kapitala, menadžment, investitori, poslovni partneri, zaposlenici, država i javnost.
– Ulaganja u tehnologiju – Agencije za računovodstvo, budući da im je to osnovna djelatnost, primorane su na ulaganja u tehnologiju, računare i računovodstvene mreže, moderne računovodstvene programe, programe za izvještavanje i prenos podataka.
– Stručnost – Oblast računovodsta reguliše veliki broj zakona, pravilnika, odluka i drugih smjernica koje jedna osoba teško može usvojiti. Po nekim procjenama, više od 2.000 pravnih akata su usko povezana sa funkcijom računovodstva. Angažovanjem računovodstvene agencije, vi imate na raspolaganju veći broj računovođa koji su svojim iskustvom i znanjem u prednosti ispred računovođe pojedinca.
Pri odabiru agencije za računovodstvo, mora se voditi računa o mnogim elementima koji su specifični za svaku firmu, djelatnost, tržište, a osnovne od svih su iskustvo računovođa angažovanih u agenciji te tehnološka dostignuća kojima raspolaže agencija. Računovođa sa bogatim iskustvom lakše, brže i kvalitetnije može pomoći pri poslovnom odlučivanju a gdje je odluka povezana sa funkcijom računovodstva. Sa druge strane, računovodstveni programi, elektronska obrada i prezentacija podataka značajno štede prostor i vrijeme, a što je u današnje vrijeme najveći resurs.
Ukoliko se dvoumite oko izbora računovodstvene agencije, kontaktirajte Euro-Biro d.o.o. Sarajevo, a stručno i ljubazno osoblje će pokušati da pronađe rješenje za svaku računovodstvenu situaciju!