Polugodišnji izvještaj

Ne zaboravite predati polugodišnji obračun!

Podsjećamo sve pravne subjekte koji se svrstavaju u srednja i velika preduzeća, na obavezu sačinjavanja i predavanja polugodišnjih finansijskih izvještaja za period januar – juni 2019. godine.

Izvještaji se predaju u nadležnu agenciju FIA, a rok za predaju izvještaja je 31.07.2019.

Polugodišnji izvještaji sastoje se od Bilansa stanja, Račun dobiti i gubitka, Izvještaj o novčanim (gotovinskim) tokovima, Izvještaj o promjenama na kapitalu i Bilješke uz financijske izvještaje.